Podstawowe informacje o budżecie.
Podstawą gospodarki finansowej Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 2 w Kaliszu - jako jednostki budżetowej - jest budżet, czyli plan dochodów i wydatków na dany rok kalendarzowy. Dochody i wydatki budżetu zespołu, tj.: szkoły podstawowej i przedszkola planowane są i wykonywane według podziału klasyfikacji budżetowej. Za prawidłową gospodarkę finansową szkoły odpowiada główny księgowy, Iwona Janaczyk.

 

link do:

ROCZNE SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU DOCHODÓW BUDZETOWYCH JEDNOSTKI SAMORZADU TERYTORIALNEGO

  • Roczne sprawozdanie w wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego za rok 2019 - kliknij aby pobrać
  • Roczne sprawozdanie w wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego za rok 2020 - kliknij aby pobrać

 

link do:

ROCZNE SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU WYDATKÓW BUDZETOWYCH JEDNOSTKI SAMORZADU TERYTORIALNEGO

 

link do:

 

link do:

  • Rachunek zysków i Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 2 w Kaliszu za rok 2019 - kliknij aby pobrać
  • Rachunek zysków i Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 2 w Kaliszu za rok 2020 - kliknij aby pobrać

 

Wyszukaj

Początek strony