• Użytkownik strony wybiera określoną informację z menu znajdującego się z lewej strony.
  • Nad lewym menu znajduje się moduł umożliwiający wyszukiwanie informacji na stronie.
  • W pole wyszukiwarki należy wpisać szukany tekst, a następnie wcisnąć klawisz Enter. Zostanie wyświetlona lista znalezionych dokumentów i tematów odpowiadających kryteriom wyszukiwania.
  • Dane redaktora znajdują się w zakładce Redakcja BIP.

Wyszukaj

Początek strony