Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2 w Kaliszu  jest szkołą publiczną działającą na podstawie:

  1. Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 roku Prawo oświatowe (t.j. Dz. U. z 2017r. poz. 59 ze zmianami), 
  2. Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 roku Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo oświatowe (t.j. Dz. U. z 2017r. poz. 60 ze zmianami.), 
  3. Podstawa prawna nadania statutu przez organ prowadzący: Art. 172 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 910 z późniejszymi zmianami) 
  4. Statutu, plik do pobrania:
  5. Regulaminów wewnętrznych.

Organem prowadzącym Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2 jest Miasto Kalisz.

Organem sprawującym nadzór pedagogiczny jest Wielkopolski Kurator Oświaty.

Wyszukaj

Początek strony