• Szkoła jest utrzymywana ze środków organu prowadzącego jako jednostka organizacyjna Miasta Kalisza.
  • Szkoła prowadzi gospodarkę finansową na zasadach jednostki budżetowej rozliczającej się bezpośrednio z budżetem Urzędu Miasta w Kaliszu.
  • Szkoła dysponuje powierzoną w nieodpłatny zarząd nieruchomością, własnością Urzędu Miasta w Kaliszu.

 

Wartość majątku na dzień 31.12.2020 r.
(wg wartości początkowej)

1 899 985,87

z tego:

 

1. Środki trwałe

1 319 135,88

2. Pozostałe środki trwałe (wyposażenie)

489 768,43

3. Wartości niematerialne i prawne

29 768,86

4. Zbiory biblioteczne

61 312,70

Wyszukaj

Początek strony