1. Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 2 w Kaliszu przyjmuje interesantów w poniedziałki w godzinach od 9:00 do 14:00.
  2. W przypadku nieobecności dyrektora interesantów przyjmuje wicedyrektor.

Wyszukaj

Początek strony