Link do głównego serwisu BIP > BIP.GOV.PL

 

W skład Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 2 w Kaliszu wchodzą:

- Szkoła Podstawowa nr 21 im. Legionów Józefa Piłsudskiego,

- Publiczne Przedszkole nr 22 w Kaliszu.

Szkoła Podstawowa nr 21 im. Legionów Józefa Piłsudskiego kształci 106 uczniów w 8 oddziałach. Do Publicznego Przedszkola nr 22 w Kaliszu uczęszcza 37 dzieci.

W placówce pracuje 36 nauczycieli i 11 pracowników niepedagogicznych.

Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2 dysponuje nowoczesnymi pomieszczeniami dydaktycznymi. Znajduje się tu biblioteka, miejsce wydzielone na stołówkę i świetlicę.

Budynek wyposażony jest w monitoring wizyjny. Nie jest dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Wyszukaj

Początek strony